Épületgépészet 2

Honlap
Fel

 

Tantárgy tematika

ˇ         Általános energetikai kőrkép. Az EU energiaellátása. A Világ és Európa
gázellátásának alakulása. LNG. Az EU és a magyar gázellátás kérdései. Hazai villamosenergia helyzete. Megújuló energiaforrások helyzete és kapcsolata a hagyományos hőtermeléssel.

ˇ         Fűtéstechnika 1, Az épületek fűtésének szükségessége, időjárási alapismerete. Fűtési hőigények, hőfokhíd fogalma, hőmérséklet gyakoriság. A hőenergia fogalma, fűtőérték, égéshő, hőteljesítmény, és hőenergia.

ˇ         Fűtéstechnika 2. Tüzelőanyagok. Hőtermelő berendezések, egyedi és központi fűtési hőtermelők, kazánok, kapcsolt hő- és áramtermelés

ˇ         Fűtéstechnika 3. Fűtési rendszerek felépítése, működése. Távfűtések és főbb berendezései, hőközpontok és a megújuló energiák illesztése. Csúcsenergia gazdálkodás.

ˇ         Fűtéstechnika 4. Sugárzó fűtések elvi felépítése, működése, a hősugárzás fizikai alapjai. Épületszerkezettől független sugárzó berendezések, épületszerkezettel együtt kialakított sugárzó fűtések. Épületfelügyeleti rendszerek és a fűtések szabályozása.

ˇ         Fűtéstechnika 5. Hőleadó berendezések méretezése kiválasztásának és elhelyezésének szempontjai.

ˇ         Légtechnika 1. Levegő fizikai tulajdonságai, állapotjelzői. Légtechnikai alapfogalmak. Az épület szellőzés jelentősége, szükségessége, energetikai vonzatai. Filtráció fogalma. A természetes és mesterséges szellőzés bemutatása.

ˇ         Légtechnika 2. Természetes szellőzés működésének feltételei, előnyei, hátrányai. Alkalmazásának lehetőségei. Számítási példák. Mesterséges szellőzés fajtáinak csoportosítása, előnyei, hátrányai működésének feltételei

ˇ         Légtechnika 3. H-x diagram bemutatása. Állapotváltozások ábrázolása a diagramban, fűtés, hűtés, adiabatikus állapotváltozások, nedvesítés vízzel és gőzzel, keverés. Állapotjelzők meghatározása a diagram segítségével. Entalpia változások meghatározása. Feladatok bemutatása és megoldása a h-x diagram segítségével.

ˇ         Légtechnika 4. Légvezetési rendszerek. Túlnyomásos és depressziós terek. Szellőzőgépház elhelyezése az épületben és ezekre gyakorlati példák. Légfüggönyök jelentősége, kialakítása és alkalmazása.

ˇ         Légtechnika 5. Építmények nyári hőterhelése. Folyadékhűtők elemei, gyakorlati elhelyezésük az épület környékén. Hűtési rendszerek méretezésének, kiválasztásának, elhelyezésének szempontjai

ˇ         Épületgépészeti szabályozások. Az épületgépészeti szabályozással szemben támasztott követelmények. Méretezési állapot, részterhelés. Vezérlés, szabályozás. Épületfelügyeleti rendszerek. Mérés, monitoring.

Honlap | Oktatás | English Education | Munkatársak | Szakmérnöki oktatás | TDK és PhD | Hőfizika labor | Szakcsoportok

 A szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó információ helye.
Webhelyünkkel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit várjuk a következő címen: [ProjektEmail].
Utolsó módosítás: 2019.11.18.