Épületgpészet 1

Honlap
Fel

 

okt.
hét

Dátum

előadás

Előadó

1.

 

2019

09.09

Integrált tervezői megközelítés (hagyományos tervezési módszerrel összevetve)

A komfort kapcsolata az emberrel, az épülettel és az energiával. A belső környezet tervezési kritériumai. Az integrált tervezés folyamata, összevetése a hagyományos tervezéssel (iteráció, integráció, összegzés). Esettanulmányok. Az integrált energetikai tervezés lépései.

EPEGEP1/Integralt_tervezoi_megkozelites_2019.pdf

Dr. Magyar Zoltán

(1/4)

 

2.

2019

09.16

Bevezetés a komfortelméletbe. A komfortelmélet fő témakörei.  Hőérzet, szubjektív hőérzeti skála, PMV és PPD értékek. Az emberi test hőtermelése, hőleadása, tevékenysége. Operatív hőmérséklet.

EPEGEP1/Hokomfort 1_2019.pdf

Dr. Magyar Zoltán (2/4)

 

3.

2019

09.23.

Hőérzetet befolyásoló tényezők. A ruházat hőszigetelő képessége. Hőegyensúlyi és komfortegyenletek. Fanger féle komfortdiagramok. Helyi diszkomfort tényezők.  A vonatkozó szabványok (MSZ EN 15251).

EPEGEP1/Hokomfort 2_2019.pdf

Dr. Magyar Zoltán (3/4)

4.

2019

09.30

Belső levegő minőség.  Fogalma. A belső levegő minőségét befolyásoló tényezők. Beltéri szennyezőanyagok. A szennyezőanyag forráserőssége. Az érzékelhető levegőminőség definíciója. Szagérzékelés, olfaktometria. Belső levegőminőség mérése. Beteg épület szindróma (SBS).

EPEGEP1/Integralt_tervezoi_megkozelites_2019.pdf

Dr. Magyar Zoltán (4/4)

 

5.

2019

10.07.

Épületvillamosság alapjai. Épületek villamos hálózatra kapcsolása, épületen belüli háló-zat kialakítása. Épületek villamos teljesítményének meghatározása. villamos főelosztó helyigénye és elhelyezése. Egyéb villamos berendezések.  Épületek érintésvédelmi háló-zatai. Villámvédelmi berendezések. Felvonók.

EPEGEP1/epvill_ea_SzG_SzCs_2019.pdf

Szikra Csaba (1/4)

6.

2019

10.14.

1. zárthelyi

Szikra Csaba; Harmathy Norbert

7.

2019

10.21.

Vázlattervi hét – az órák elmaradtak.

 

8.

2019

10.28.

Vízellátás. Víztisztítás. Uszoda vízforgató berendezése, úszómedencék kialakításának követelményei. Az ivóvízzel szemben támasztott követelmények. Vízszállítás. Szivattyúk fajtái felépítése, működése, jellemzői.

Épületen belüli vízellátó rendszerek felépítése, épületen kívüli vízellátó rendszerek, az épületen belüli vízhálózat kialakítása, vízvezeték hálózattal szemben támasztott követelmények, a vízvezeték hálózat anyaga. A vízszállítás szerelvényei, a vízhálózat biztonsági szerelvényei, fogyasztásmérés, a csőhálózat méretezésének elvei.

EPEGEP1/EPGEP_1_Vizellatas_1.pdf

Használati melegvíz-ellátás: a fogyasztás jellege, előállítás módjai, ellátó rendszer kialakítása.  HMV termelés szolár berendezéssel.

 EPEGEP1/EPGEP_1_Vizellatas_2.pdf

Szikra Csaba (2/4)

 

9.

2019

11.04.

Tűzvédelem – oltórendszerek: Épületen belül és kívül a tűzcsapok elhelyezése, méretezése, hálózat kialakítása. Automatikus zápor berendezések.

Szennyvízelvezetés: berendezési tárgyak, akadálymentes közintézmények vizes csoport kialakításai, berendezési tárgyai.

EPEGEP1/EPGEP_1_Vizellatas_3.pdf

Szennyvíz és csapadékelszállító hálózat kialakítása. A szenny- és csapadékvíz hálózat anyaga, csapadékvíz elvezetés módja. Szennyvízkezelés: tisztítási módok, műtárgyak. A szennyvíz elhelyezése a környezetben. Épületek vízellátó és szennyvízelvezető hálózatának kialakítása (tervezési szempontok, szerelési módok)

EPEGEP1/EPGEP_1_Vizellatas_4.pdf

Szikra Csaba (3/4)

 

10.

2019

11.11.

Gázellátás. Csatlakozó és fogyasztó vezeték kialakítása, a fogyasztói vezeték szerelvényei, berendezései, kialakításának szabályai. Gázmérők elhelyezésének szabályai, gázkészülékek felosztása, beépítésének legfontosabb szabályai, gázkészülékek légellátása, hasadó nyíló felületek kialakításának szabályai. Gázkészülékek biztonsági szerelvényei, gázkészülékek és elhelyezésének szabályai.  Égéstermék elvezetés, kémények.

EPEGEP1/EPGEP_1_Gazellatas.pdf

Szikra Csaba (4/4)

 

11.

2019

11.18

Mesterséges világítás (fényforrások és felhasználási területük, világítási módok, a mesterséges világítás méretezésének alapjai).

EPEGEP1/BME_mesterseges_vilagitas.pdf

Nádas József (vendégelőadó)

(1/2)

12.

2019

11.25.

Természetes világítás (a természetes világítás fényforrásai, bevilágítók, oldal- és felülvilágítók, speciális természetes világítási rendszerek és felhasználási területük).

Természetes világítás (a természetes világítás fényforrásai, jellemzésük, belsőtéri vizuális komfortban betöltött szerepük).

EPEGEP1/BME_termeszetes_vilagitas.pdf

Nádas József (vendégelőadó)

(2/2)

 

13.

2019

12.02.

2. zárthelyi.

 

Szikra Csaba; Harmathy Norbert

14.

2019

12.09.

Feldolgozási hét

 

15.

12.17.

12.19.

Pótlási hét 1. Pótzárthelyi (kedd) 1.ZH: 8:15-9:00; 2.ZH 9:15-10:00

Pótlási hét 2. Pótzárthelyi (csütörtök, térítésköteles) 1.ZH: 8:15-9:00; 2.ZH 9:15-10:00

Szikra Csaba

Honlap | Oktatás | English Education | Munkatársak | Szakmérnöki oktatás | TDK és PhD | Hőfizika labor | Szakcsoportok

 A szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó információ helye.
Webhelyünkkel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit várjuk a következő címen: [ProjektEmail].
Utolsó módosítás: 2019.11.18.