Épületfizika

Honlap
Fel

 

Tárgy: Épületfizika

Előadók:

Tanév:

Félév:

Tárgyfelelős: Dr. Harmathy Norbert

Dr. Harmathy Norbert

Dr. Várfalvi János

2019/2020

Őszi félév

TEMATIKA ÜTEMTERV

ssz.

Dátum

 

1

09.12.

BME diáknapok (előadás elmarad)

2

09.15.

Bevezetés az épületfizikába. Épületfizikai alapfogalmak, szerepe, jelentősége és alkalmazása a tervezésben. Épületfizika témakörei. Éghajlat, környezet és mikroklíma alapfogalma. Mérőeszközök és adatgyűjtés.

EPFIZ/01_Bevezetes_az_epuletfizikaba.pdf

3

09.26.

Hőátviteli folyamatok ismertetése. A hővezetés, hőáramlás és a hősugárzás jelenségeinek ismertetése, alapösszefüggések. Stefan-Boltzmann törvény. A rétegrendi hőátbocsátási tényező levezetése.

EPFIZ/02_Hovedelem_hoatvitel_hosugarzas.pdf

4

10.03.

A hőhidak hőtechnikai kialakulásának ismertetése. A hőhidak szerkezeti megjelenésének formái és alapvető épületfizikai jellemzői. A hőátbocsátási tényező, vonalmenti hőátbocsátási tényező, sajátléptékben mért hőmérséklet.

EPFIZ/03_Hovedelem_hoatbocsatas_hohidak.pdf

5

10.10.

Hőátbocsátási tényező számítása többrétegű szerkezetekben. A hőszigetelés méretezése és alkalmazása példánkon keresztül. Hőtechnikai számítások módszertana. Hőmérséklet eloszlás a szerkezetben, hőhidak, hőtároló tömeg, fajlagos hőveszteség számítás módszertanának a bemutatása az érvényes energetikai rendelet szerint.

EPFIZ/04_Hovedelem_Feladatok.pdf

6

10.17.

Ablakszerkezetek hőtechnikai viszonyai. A transzmissziós áramok meghatározása. A hőszigetelő üvegezés javításának épületfizikai tényezői. A gáztöltés és a LOW-e befonat épületfizikai működése. A szoláris hőterhelés megjelenése ablakszerkezetek esetén, annak számszerűsítése. A hővédelem kialakítása bevonatrendszerekkel

EPFIZ/Ablakszerkezetek_hotechnikai_tulajdonsagai.pdf

7

10.24.

Vázlattervi hét (előadás elmarad)

8

10.31.

1. Zárthelyi dolgozat, 15.15h K250

9

11.07.

Méretezési elvek. A hőtechnikai minimum méretezési el levezetése. A hőtechnikai optimum elv ismertetése, az optimált tényezők bemutatása, az optimum keresése. Az „egyenlő térbe, egyenlő energia” méretezési elv levezetése, kapcsolata napjaink energiaszabályozásával. elv  .

10

11.14.

Az „egyenlő térbe, egyenlő energia” méretezési elv levezetése, kapcsolata napjaink energiaszabályozásával. elv . Az európai energiaszabályozás főbb elemei.

11

11.21.

Páradiffúzió jelenségének ismertetése. Páravezetési tényező, diffúziós ellenállás, gőzáram sűrűség. A stacioner páradiffúzió alapösszefüggései. A páradiffúzió megjelenítése Ps-t diagramban. A kondenzációs zóna meghatározása. A kondenzáció megszüntetésének eszközei. A rétegcsere szerepe a kondenzáció megszüntetésében. A párafékezés helye, a párafékező fólia ellenállásának meghatározása.

12

11.28.

Ablakszerkezetek légáteresztése, Gyakorlatok

13

12.05.

2. Zárthelyi dolgozat, 15.15h K250

14

12.12.

Szorgalmi időszak (előadás elmarad)

15

12.17.

12.19.

Pótlási hét (PótZH 12.17. és 12.19.) 12.00h és 10.00h K250

Tantárgyi adatlap:

EPFIZ/Epuletfizika_BMEEPEGA301_Tantargyi adatlap.pdf

 

 

Honlap | Oktatás | English Education | Munkatársak | Szakmérnöki oktatás | TDK és PhD | Hőfizika labor | Szakcsoportok

 A szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó információ helye.
Webhelyünkkel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit várjuk a következő címen: [ProjektEmail].
Utolsó módosítás: 2019.11.14.