Épületfizika

Honlap
Fel

 

Tárgy: Épületfizika

Előadók:

Tanév:

Félév:

Tárgyfelelős: Dr. Harmathy Norbert

Dr. Harmathy Norbert

Dr. Várfalvi János

2019/2020

Őszi félév

TEMATIKA ÜTEMTERV

ssz.

Dátum

 

1

09.12.

BME diáknapok (előadás elmarad)

2

09.15.

Bevezetés az épületfizikába. Épületfizikai alapfogalmak, szerepe, jelentősége és alkalmazása a tervezésben. Épületfizika témakörei. Éghajlat, környezet és mikroklíma alapfogalma. Mérőeszközök és adatgyűjtés.

EPFIZ/01_Bevezetes_az_epuletfizikaba.pdf

3

09.26.

Hőátviteli folyamatok ismertetése. A hővezetés, hőáramlás és a hősugárzás jelenségeinek ismertetése, alapösszefüggések. Stefan-Boltzmann törvény. A rétegrendi hőátbocsátási tényező levezetése.

EPFIZ/02_Hovedelem_hoatvitel_hosugarzas.pdf

4

10.03.

A hőhidak hőtechnikai kialakulásának ismertetése. A hőhidak szerkezeti megjelenésének formái és alapvető épületfizikai jellemzői. A hőátbocsátási tényező, vonalmenti hőátbocsátási tényező, sajátléptékben mért hőmérséklet.

EPFIZ/03_Hovedelem_hoatbocsatas_hohidak.pdf

5

10.10.

Hőátbocsátási tényező számítása többrétegű szerkezetekben. A hőszigetelés méretezése és alkalmazása példánkon keresztül. Hőtechnikai számítások módszertana. Hőmérséklet eloszlás a szerkezetben, hőhidak, hőtároló tömeg, fajlagos hőveszteség számítás módszertanának a bemutatása az érvényes energetikai rendelet szerint.

EPFIZ/04_Hovedelem_Feladatok.pdf

6

10.17.

Ablakszerkezetek hőtechnikai viszonyai. A transzmissziós áramok meghatározása. A hőszigetelő üvegezés javításának épületfizikai tényezői. A gáztöltés és a LOW-e befonat épületfizikai működése. A szoláris hőterhelés megjelenése ablakszerkezetek esetén, annak számszerűsítése. A hővédelem kialakítása bevonatrendszerekkel

EPFIZ/Ablakszerkezetek_hotechnikai_tulajdonsagai.pdf

7

10.24.

Vázlattervi hét (előadás elmarad)

8

10.31.

1. Zárthelyi dolgozat, 15.15h K250

9

11.07.

Méretezési elvek. A hőtechnikai minimum méretezési el levezetése. A hőtechnikai optimum elv ismertetése, az optimált tényezők bemutatása, az optimum keresése. Az „egyenlő térbe, egyenlő energia” méretezési elv levezetése, kapcsolata napjaink energiaszabályozásával.

EPFIZ/Hotechnikai_meretezesi_elvek.pdf

10

11.14.

Az „egyenlő térbe, egyenlő energia” méretezési elv levezetése, kapcsolata napjaink energiaszabályozásával. elv . Az európai energiaszabályozás főbb elemei.

EPFIZ/Hazai_energetikai_szabályozásról.pdf

11

11.21.

Páradiffúzió jelenségének ismertetése. Páravezetési tényező, diffúziós ellenállás, gőzáram sűrűség. A stacioner páradiffúzió alapösszefüggései. A páradiffúzió megjelenítése Ps-t diagramban. A kondenzációs zóna meghatározása. A kondenzáció megszüntetésének eszközei. A rétegcsere szerepe a kondenzáció megszüntetésében. A párafékezés helye, a párafékező fólia ellenállásának meghatározása.

EPFIZ/Paradiffuzio.pdf

12

11.28.

Ablakszerkezetek légáteresztése, Gyakorlatok

EPFIZ/Ablakszerkezetek_legatreresztese.pdf

13

12.05.

2. Zárthelyi dolgozat, 15.15h K250

14

12.12.

Szorgalmi időszak (előadás elmarad)

15

12.17.

12.19.

Pótlási hét (PótZH 12.17. és 12.19.) 12.00h és 10.00h K250

Tantárgyi adatlap:

EPFIZ/Epuletfizika_BMEEPEGA301_Tantargyi adatlap.pdf

 

 

Honlap | Oktatás | English Education | Munkatársak | Szakmérnöki oktatás | TDK és PhD | Hőfizika labor | Szakcsoportok

 A szerzői jogi vagy egyéb tulajdonjogra vonatkozó információ helye.
Webhelyünkkel kapcsolatos kérdéseit és észrevételeit várjuk a következő címen: [ProjektEmail].
Utolsó módosítás: 2019.11.18.